Coaching

Mijn vorm van coaching is een persoonlijke afstemming en gericht op jou te helpen je visie, doelen en resultaten te bereiken.

Het enneagram model is een persoonlijkheidsmodel die negen verschillende typen mensen beschrijft, elk met hun eigen unieke persoonlijkheidstrekken, emoties en gedragspatronen. Coaching met het enneagrammodel helpt om jezelf beter te begrijpen en inzicht te krijgen in je persoonlijkheidstype, wat je motiveert en hoe je in de wereld staat.


Je krijgt een vragenlijst die je  uitnodigt om na te denken over je gedachten, emoties en gedragspatronen. Samen gaan we ontdekken hoe het enneagrammodel kan worden gebruikt om deze aspecten beter te begrijpen en waar nodig verbeteren.


Door bewuster te worden van je persoonlijkheidstype en hoe je reagereert op uitdagingen en stress, kan je meer zelfbewustzijn ontwikkelen en leren om meer effectief met situaties om te gaan. Het enneagrammodel kan ook helpen bij het verbeteren van relaties door begrip te creëren voor de unieke perspectieven en behoeften van andere mensen.


Kortom, een coaching met het enneagrammodel is een kans voor persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van bewustwording en inzicht in persoonlijkheidstrekken.


Hieronder vindt u enkele van de voordelen van coaching met het enneagram:


 1. Inzicht in persoonlijkheid: Het enneagram biedt een unieke en diepgaande blik op de persoonlijkheid van een mens en de manieren waarop zij zich aan de wereld presenteren. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een beter begrip van zichzelf en waarom men bepaalde keuzes maakt. Het enneagram helpt bij het begrijpen van de achterliggende drijfveren en gedachten die bepaalde gedragspatronen veroorzaken.
 2. Emotionele intelligentie: Door het enneagram te gebruiken om te begrijpen hoe mensen emoties ervaren en uiten, kunnen coaches helpen bij het verbeteren van de emotionele intelligentie van cliënten. Dit kan u helpen om beter om te gaan met stress en conflicten en om emoties op een gezonde manier te uiten en te verwerken. Het enneagram kan ook helpen bij het ontwikkelen van een grotere zelfacceptatie en het verbeteren van relaties door beter begrip van de emotionele behoeften van anderen.
 3. Zelfontwikkeling: Het enneagram helpt bij het identificeren van persoonlijke beperkingen en hoe deze kunnen worden overwonnen. Coaching met het enneagram kan je helpen bij het bereiken van uw doelen en het verbeteren van uw levenskwaliteit. Het biedt inzicht in de manieren waarop persoonlijkheid een rol speelt bij de realisatie van doelen en hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht om deze doelen te bereiken.
 4. Effectieve communicatie: Het enneagram kan helpen bij het begrijpen van hoe anderen denken en communiceren, wat leidt tot verbeterde communicatievaardigheden en relaties. Door beter begrip van de verschillende persoonlijkheidstypen kunt u leren hoe u anderen beter kan benaderen en kan communiceren, wat leidt tot verbetering van persoonlijke en zakelijke relaties.
 5. Groei en verandering: Het enneagram biedt een raamwerk voor persoonlijke groei en verandering, door te helpen bij het identificeren van gebieden waarin verbetering mogelijk is en hoe deze kunnen worden aangepakt. Hierdoor krijgt u meer bewustzijn van uw sterktes en zwaktes en leert u hoe u deze kan versterken of verbeteren.
 6. Stressmanagement: Het enneagram biedt inzicht in de stressoren die specifiek zijn voor elk persoonlijkheidstype, waardoor coaches kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve stressmanagementstrategieën.
 7. Relatie- en teamskills: Het enneagram kan worden gebruikt om teams en relaties te verbeteren, door inzicht te bieden in hoe verschillende persoonlijkheidstypen kunnen samenwerken en conflicten kunnen oplossen.


  Coachingsopzet

  We beginnen met een intakegesprek. Dit kan telefonisch, via skype of in een persoonlijke afspraak. Tijdens dit gesprek stellen we het doel van de coaching, de tijd en de duur vast. Ik werk vaak met series van drie gesprekken en een afrondende evaluatie. In het evaluatiegesprek kijken we in hoeverre de doelen zijn behaald, of er eventuele aanpassingen nodig zijn en hoe het vervolg gaat worden.