De BEMIDDELAAR


Type Negen


Negen in werksituatie


NEGENs kunnen goed luisteren en zijn objectief waardoor ze het heel goed doen als diplomaat of bemiddelaar. We vinden ze vaak terug in de dienstverlenende beroepen. Sommigen geven de voorkeur aan een gestructureerde werkomgeving en voelen zich thuis in het leger, de ambtenarij en andere bureaucratische sectoren. Als NEGENS zich naar de drie of zes bewegen of een sterk ontwikkelde acht of een vleugel hebben, zijn ze agressiever en meer geneigd om met anderen te wedijveren.


Een NEGEN heeft graag een werkschema en houdt er niet van gecompliceerde beslissingen te moeten nemen. Hij houdt zich bezig met zijn eigen taak. Een NEGEN is geneigd in de sfeer op de werkplek op te gaan. De weg van de minste weerstand wordt gevormd door routine. Hoewel de routine fysiek uitputtend kan zijn, voelt het voor NEGENS veilig met iets bezig te zijn dat bekend is.


Een NEGEN vindt het aantrekkelijk een systeem dat hij al kent te verbeteren. Het is belangrijk van tijd tot tijd de grieven van de NEGEN te bekijken en dan in fasen tot een oplossing te komen. Een NEGEN zal zichzelf niet promoten en heeft een hekel aan concurreren om status te verwerven. Een NEGEN floreert als hij respect krijgt zonder erom te vragen.


De NEGEN

* Ontspant als er geen onenigheid heerst. Wil zich aangenaam voelen en meedoen zonder ruzie te maken. Wil dat de 'werkfamilie' met elkaar overweg kan.

* Komt tot bloei bij positieve ondersteuning, maar vermijdt het zichzelf te promoten. Wil erkenning, maar zal er zelf niet om vragen.

* Werkt graag aan de hand van duidelijk omschreven procedures, opdrachten en beloningen. Komt liever niet voor verrassingen te staan.

* Kan op de 'automaat' gaan en veel werk verzetten. Het volgen van routine schakelt het besef van het hebben van een eigen agenda uit.

* Krijgt energie door een produktieve routine en door het enthousiasme dat anderen voor bepaalde projecten hebben.

* Wil een structuur om beslissingen te ondersteunen. neemt niet graag beslissingen. Handelt volgens de voorschriften.* Is voorzichtig met het nemen van risico's. Voelt zich veiliger op bekende routes. Gebruikt bij voorkeur wat in het verleden goed werkte. Vermijdt risico's die hoop geven uit angst voor teleurstelling.

* Verhindert een beslissing te moeten nemen door eindeloos informatie te verzamelen. Stelt belangrijke dingen uit, terwijl minder belangrijke zaken wel worden afgehandeld. Maakt strategisch gebruik van deadlines waardoor bepaalde zaken op het nippertje op indrukwekkende wijze gered worden.

* Voelt zich overspoeld bij een teveel aan taken. Kan zich moeilijk op een door het bedrijf gestelde prioriteit richten als minder belangrijke zaken in dezelfde mate urgent lijken.

* Is vaak ambivalent tegenover autoriteit. Kan moeilijk prioriteiten stellen en de zaken gaande houden, maar is te koppig om de aanwijzingen van anderen over te nemen.