De UITDAGER OF LEIDER


Type Acht


Acht in werksituatie


ACHTen zijn goed in het nemen van initiatieven. Ze nemen graag de leiding op zich. Aangezien ze ook graag hun eigen keuzes maken, zijn ze vaak eigen baas. Ze hebben erg veel behoefte aan financiële zekerheid. Veel achten zijn ondernemers, directeuren, advocaten, militaire en vakbondsleiders en sportmensen. Achten tonen graag hun bereidheid om verantwoordelijkheden op zich te nemen en moeilijke problemen op te lossen.


Achten richten zich meer op het winnen zelf dan op het imago van een winnaar. Op de werkplek roept deze houding zowel respect als vrees op. ACHTen voelen zich aangetrokken tot machtsposities, eenvoudigweg omdat ze niet willen dat een ander de baas over hen is. ACHTen minimaliseren de oppositie en trappen tegen de grenzen aan. Het lijkt alsof niets hen in de weg staat. ACHTen zijn zelfverzekerd en moeilijk van hun pad te brengen. Ze twijfelen niet aan zichzelf en merken het niet wanneer ze uit koers raken.

V

anuit hun behoefte aan macht en om hun eigen belangen te beschermen, maken ACHTen in een organisatie meestal carrière. ACHTen staan erom bekend dat ze problematische informatie ontkennen. Ze kunnen wat ze niet willen horen letterlijk vergeten.


De ACHT

* Houdt controle over de hiërarchie van het kantoor. Stelt grenzen om zichzelf te beschermen. Wie is de verantwoordelijke? Is de leiding eerlijk?

* Ziet het sluiten van compromissen vaak als een vorm van zwakheid.

* Zal leiderschap op zich nemen. De aandacht richt zich op anderen die de controle over het project, de firma, of de loyaliteit van de volgelingen trachten te verkrijgen. Respecteert eerlijk leiderschap. Houdt van een waardig tegenstander.

* Polariseert onbewust; zaait verdeling. Wil weten waar iedereen staat. Zal de ander uitdagen om duidelijke antwoorden te krijgen.

* Vindt rechtvaardigheid en bescherming belangrijk.

* Uit woede direct. Kent geen verborgen agenda. ACHTen voelen geen wrok na het uiten van hun woede.* 'Mijn manier of anders niet'. Ziet eigen mening als de juiste benadering.

* Bekrachtigt regels die eigen voordeel dienen. Past regels die dat niet doen aan.

*Wil volledig geïnformeerd worden. Kleine veranderingen kunnen al het gevoel geven gemanipuleerd te worden.