De LEVENSGENIETER, OPTIMIST


Type Zeven


Zeven in werksituatie


Veel ZEVENs oefenen verschillende beroepen tegelijk uit of hebben banen waarvoor ze veel moeten reizen (bijvoorbeeld als piloot, steward of fotograaf). Sommigen houden ervan om met gereedschap of machines te werken, of in de buitenlucht. Anderen houden zich liever bezig met het oplossen van problemen, bijvoorbeeld als bemiddelaar of troubleshooter. ZEVENs komen we over het algemeen niet tegen in monotone banen. Ze houden van uitdagingen en kunnen in noodsituaties snel handelen.


Korte-termijn projecten die in een snel tempo afgehandeld worden zijn geschikter voor ZEVENs dan breed opgezette plannen waarbij ze het risico lopen uit de koers te raken. Ergens aan beginnen is voor ZEVENs gemakkelijk, maar door blijven gaan is moeilijk. Het is verstandig doelen te zien als een serie onafhankelijke taken. ZEVENs leren snel en al doende. Ze zijn het meest efficiënt in een nieuwe situatie of wanneer ze kunnen plannen en vervolgens delegeren. Als ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering kan dat op een ramp uitdraaien.


De ZEVEN

* Wil autoriteit gelijktrekken, wat kan uitmonden in ofwel een eerlijke overeenkomst met collega's of in een situatie die zo geconstrueerd is dat niemand orders mag geven. Als niemand orders geeft kan men doen wat men zelf wil.

* Kan vasthouden aan onpraktische ideeën en een inefficiënte aanpak. Prefereert ideeën en theorieën boven praktische toepassingen. Zal bij een taak zoeken naar nieuwe benaderingen om routine te vermijden.

* Wil aan confrontaties ontsnappen. Met zijn of haar tegen autoriteit gerichte houding weet de ZEVEN de regels te omzeilen door begrippen breder te definiëren.

* Levert uitstekend werk in projecten met een open einde, waarbij niet routinematig gehandeld hoeft te worden. Netwerkt, plant en brengt ideeën en verschillende benaderingen samen. Verbindt het project met andere interessante gebieden.

* Heeft een innerlijk besef van bekwaamheid en een hoge zelfwaardering. Meet zich af aan anderen om dit zelfbeeld in stand te kunnen houden. "Ben ik beter of slechter? Sta ik erboven of eronder? Doe ik het goed bij dit project of haalt het me naar beneden?" Negatieve feedback kan het positieve zelfbeeld 'lek steken'.

* Heeft de neiging de gedachten van anderen te beïnvloeden vanuit een behoefte aan steun. Plaatst bezwaren in een andere context. Maakt mogelijkheden mooier dan ze in werkelijkheid zijn. Brengt een helder idee naar voren zonder zich af te vragen of er steun voor is. Maakt overtuigende generalisaties, waarin vele kleine valkuilen zitten. Doet suggesties aan de hand die als beloften klinken.

* Is aangenaam om mee samen te werken. Kan goed vergeven en is creatief in moeilijke tijden. De ZEVEN is degene die op het werk het meest populair is.