De HERVORMER, PERFECTIONIST


Type Éen


In de werksituatie


Een ÉÉN is gericht op kwaliteit. Enen moeten het 'juiste' doen. Ze vinden het goed om hard te werken. Goed vakmanschap is een kenmerk van Perfectionisten. Dat anderen dit vakmanschap niet hebben kunnen ze niet goed begrijpen. Soms komen ze hierdoor kritisch over. Enen eisen van hun medewerkers dezelfde toewijding dan die van henzelf.


ÉNEN zijn efficiënt, regelen hun zaakjes goed en maken altijd hun werk af. De meer analytische en praktische enen vinden we vaak terug in beroepen die te maken hebben met management, wetenschappen en het uitvoeren van de wet. De meer mensgerichte enen vinden we in de gezondheidszorg, het onderwijs en religieuze beroepen.


De ÉÉN

* Houdt van specifieke richtlijnen en schema's. Mogelijkheden om hiervan af te wijken zijn bedreigend.

* Houdt van taakverdeling en verantwoording afleggen, wil weten wie waar verantwoordelijk voor is.

* Richt zich op details.

* Doen is belangrijker dan voelen. Richt zich meer op de taak dan op de samenwerking.

* Voelt zich veilig in een formele rol. Heeft respect voor hiërarchie en autoriteit.

* Werkt om het werken zelf. Heeft er plezier in een klus goed te klaren.

* Houdt de score bij. Weet wat anderen goed en fout doen. Zal anderen verdedigen als ze het 'goed' hebben gedaan. Reageert rancuneus als anderen 'fout' zijn.

* Is bang het bij het verkeerde eind te hebben. Neigt tot machtsstrijd en woordenwisselingen over wie er gelijk heeft.

* Schuift de schuld van zich af. 'Er was een reden voor. Het was mijn schuld niet.'

* Vermijdt risico's. Risico's nemen kan tot fouten leiden. Wacht af bij twijfel.

* Zal opkomen voor mensen die moeten werken onder nadelige omstandigheden of voor mensen die hogerop gekomen zijn door hard te werken.