De Negen Enneagram typen

1.

De HERVORMER, PERFECTIONIST

Een ÉÉN is gericht op kwaliteit. Enen moeten het 'juiste' doen. Ze vinden het goed om hard te werken. Goed vakmanschap is een kenmerk van Perfectionisten.

4.

VIERen kunnen hun kwaliteiten op het gebied van kunst (muziek, de schone kunsten, dans) en het geschreven of gesproken woord (poëzie, romans, journalistiek, lesgeven) gebruiken om anderen te inspireren, te beïnvloeden of te overtuigen

7.

ZEVENs komen we over het algemeen niet tegen in monotone banen. Ze houden van uitdagingen en kunnen in noodsituaties snel handelen. Veel ZEVENs oefenen verschillende beroepen tegelijk uit of hebben banen waarvoor ze veel moeten reizen (bijvoorbeeld als piloot, steward of fotograaf).

2.

De HELPER

Veel Tweeën werken het liefst met mensen. We komen ze vaak tegen in de hulpverlening, als consulent, leraar of gezondheidswerker. Een persoonlijk verbinding ervaren is het aller belangrijkst.

5.

VIJVen zijn vaak terug te vinden in wetenschappelijke, technische of andere beroepen die een grote mate van intellectuele kennis vereisen. Ze hebben een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en zijn goed in het oplossen van problemen.

8.

ACHTen zijn goed in het nemen van initiatieven. Ze nemen graag de leiding op zich. Aangezien ze ook graag hun eigen keuzes maken, zijn ze vaak eigen baas. Ze hebben erg veel behoefte aan financiële zekerheid. Achten tonen graag hun bereidheid om verantwoordelijkheden op zich te nemen en moeilijke problemen op te lossen.

3.

DRIEën zijn hardwerkende, doelgerichte, goed georganiseerde, besluitvaardige mensen. Ze hebben vaak management- of bestuursfuncties in het bedrijfsleven, de wetgeving, het bankwezen, de computerwereld en de politiek.

6.

Hoewel we bijna in alle beroepsgroepen ZESSEN aantreffen, zijn ze met name geïnteresseerd in het juridische systeem, het leger, de ondernemingswereld en academische beroepen. ZESsen werken graag in teamverband. Veel van hen zitten in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

9.

NEGENs kunnen goed luisteren en zijn objectief waardoor ze het heel goed doen als diplomaat of bemiddelaar. We vinden ze vaak terug in de dienstverlenende beroepen. Sommigen geven de voorkeur aan een gestructureerde werkomgeving en voelen zich thuis in het leger, de ambtenarij en andere bureaucratische sectoren.